Tên * E-mail *
Điện thoại Quốc gia Thông điệp *
x
CHUYÊN GIA VỀ NHÀ MÁY HỖN HỢP ASPHALT
Trang Chủ > Tin tức > Công nghệ D & G đã giành được “Giải thưởng xanh Hồng Kông 2020” – Giải thưởng quản trị xanh của doanh nghiệp “

Công nghệ D & G đã giành được “Giải thưởng xanh Hồng Kông 2020” – Giải thưởng quản trị xanh của doanh nghiệp “


2021-02-24


Phát triển bền vững là xu hướng phát triển của các doanh nghiệp ngày nay. Là thành viên của công dân xã hội, công nghệ D & G hiểu rằng doanh nghiệp phải thực hiện các chính sách và biện pháp môi trường trong các doanh nghiệp của họ và chịu trách nhiệm phát triển bền vững. Nhóm lấy các yếu tố môi trường để xem xét trong quá trình hoạt động hàng ngày. Các nỗ lực và sự tuân thủ của nhóm đã dẫn đến việc trao giải thưởng “Giải thưởng xanh Hồng Kông 2020” – “Giải thưởng Quản trị xanh của công ty – Tầm nhìn của công ty”. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.

“Giải thưởng xanh Hồng Kông” là một sự kiện trao giải được tổ chức bởi Hội đồng xanh để khuyến khích các doanh nghiệp địa phương kết hợp các cân nhắc về môi trường, trách nhiệm môi trường và hệ thống quản lý môi trường vào hoạt động của họ và để nhận ra hiệu suất cải tiến và lãnh đạo tiếp tục của họ. Giải thưởng Quản trị Xanh của Công ty đã công nhận cam kết của các doanh nghiệp lớn trong năm lĩnh vực lãnh đạo, sứ mệnh, hệ thống quản lý, giám sát và báo cáo môi trường và các bên liên quan, cũng như sự tích hợp của họ về các cân nhắc về môi trường vào hoạt động hàng ngày.

Kể từ năm 2016, công nghệ D & G đã được trao giải thưởng “Giải thưởng quản trị xanh của công ty” trong năm năm liên tiếp. Giải thưởng đã được xác nhận lại bởi cam kết của D & G Technology đối với quản trị xanh. Nhìn về phía trước, nhóm sẽ tiếp tục kết hợp các cân nhắc về môi trường, an toàn và sức khỏe trong việc ra quyết định, trách nhiệm, quản lý, hiệu suất, bền vững và lãnh đạo trong hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một hình ảnh tích cực, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xanh thông qua đổi mới công nghệ để đáp ứng với sự phát triển bền vững và tăng cường quản trị xanh và trở thành một doanh nghiệp xanh mẫu mực.

corporate green governance award 5

Ông Desmond Chung, CFO, đã nhận được giải thưởng từ ông Shih Wing-Ching, Chủ tịch Hội đồng xanh

corporate green governance award 1

Trophy of Hong Kong Green Awards 2020 – Giải thưởng quản trị xanh của công ty (Tầm nhìn của công ty)

corporate green governance award 2

Giấy chứng nhận giải thưởng Hồng Kông Green Awards 2020 – Giải thưởng quản trị xanh của công ty – Tầm nhìn của công ty

corporate green governance award 3

Giấy chứng nhận giải thưởng Hong Kong Green 2020 – “Hiệu suất bền vững (5 năm +)”

corporate green governance award 4

Logo cho HKGA 2020 – Giải thưởng quản trị xanh doanh nghiệp (CGGA)