Tên * E-mail *
Điện thoại Quốc gia Thông điệp *
x
CHUYÊN GIA VỀ NHÀ MÁY HỖN HỢP ASPHALT
Sản phẩm nóng
Sản phẩm nóng
Về chúng tôi
Trung tâm sản phẩm
< >
Tin tức

Công nghệ D & G đã giành được “Giải thưởng xanh Hồng Kông 2020” – Giải thưởng quản trị xanh của doanh nghiệp “

Phát triển bền vững là xu hướng phát triển của các doanh nghiệp ngày nay. Là thành viên của công dân xã hội, công nghệ D & G hiểu rằng doanh nghiệp phải thực hiện ...

Hai bộ cây trộn nhựa đường PRIMACH áp dụng cho dự án đường cao tốc Bangladesh N8

Primach cung cấp hai nhà máy trộn nhựa đường đến khách hàng của Bangladesh. Hai nhà máy này sẽ hoạt động cho dự án đường cao tốc N8, rất lớn về giá trị và một sự thúc ...

Cây trộn nhựa đường Kích thước thị trường – Báo cáo cổ phần của ngành

Nền công nghiệp Cây trộn nhựa đường chủ yếu được sử dụng để chế biến nhựa đường để sản xuất tổng hợp hỗn hợp ấm, được sử dụng trong các hoạt động xây dựng và sửa chữa ...